Χάρτης περιοχής

Αποστάσεις από:

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΛΙΜΑΝΙΠΑΡΑΛΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΣΤΑΘΜΟ ΚΤΕΛΤΡΕΝΟ
92km600 m30 m1,5 km2,5m750 m